Craniosacralis terápia 1

az eredeti, Upledger-féle Craniosacralis terapeutaképzés

1. szintjeA KÉPZÉS LEÍRÁSA

Kevés rendszer van olyan hatással az emberi testre, mint a craniosacralis rendszer, amely védi és táplálja az agyat és a gerincvelőt – és szinte minden szempontból hatással van a központi idegrendszer működésére. Ezért kap olyan fontos szerepet a craniosacralis terápia a gyógyításban. Évekig tartó egyetemi kutatómunkát és tesztelést követően Dr. John Upledger, amerikai osteopatha dolgozta ki a terápiát, amely lehetővé teszi, hogy a testben bárhol feloldjunk olyan blokkokat, amelyek akadályozhatják a craniosacralis rendszer és a vele kapcsolatban álló összes rendszer normális működését.
Ezen a képzésen elsajátíthatók olyan technikák, amelyek helyreállíthatják a craniosacralis rendszer működését és a test öngyógyító képességét, valamint a fájdalom és a helytelen működés forrásának feltárásával segíthetnek kiküszöbölni a stresszt, megerősíteni a betegségekkel szembeni ellenállást, és fokozni az egészséget.


A SORON KÖVETKEZŐ CST1 KÉPZÉS(EK) IDŐPONTJA

2023. június 1-4.
Jelentkezési határidő: 2023. május 10.

 

A KÉPZÉS IDŐTARTAMA

4 nap, az alábbi kezdési időpontokkal:
1. nap: Regisztráció: 8:30-9:00h
Tanítás aznap 9:00-18:00h
2. nap: 9.00h - 18.00h
3. nap: 9.00h - 18.00h
4. nap: 9.00h - 16.00h
A Képzés órarendje hozzávetőleges. A megadott befejezési időpont kitolódhat, hogy az adott napra kiírt tananyag teljességgel lefedhető legyen. Ezért kérünk mindenkit, hogy a képzés időtartamára ne tervezzen egyéb délutáni/esti programot.


A KÉPZÉS HELYSZÍNE

Terrapark Irodaház, Konferenciaterem
2040 Budaörs, Liget u. 3/2., III. emelet
Kapucsengő: KonferenciateremINSTRUKTOR

Gábriel Orsolya, CST-D, CCEd, NP, ETT - nemzetközi instruktor és vizsgáztató


TANÁRSEGÉD(EK)

Meghatározás alatt
A szervező fenntartja a jogot, hogy a képzés helyszínét, időpontját, az instruktor és a tanársegédek személyét megváltoztassa, amelyről a jelentkezőket előzetesen e-mailben vagy telefonon értesíti.A KÉPZÉS TEMATIKÁJA

A craniosacralis terápia történeti háttere
A terápiás jelenlét
Palpáció (érintés): felületes-mély, aktív-passzív, craniosacralis ritmus
Flexió és extenzió
A craniosacralis rendszer anatómiája és fiziológiája -  Pressurestat modell
Still Point indukció, CV-4
Energiairányítási technikák
A koponya, a koponyavarratok, a spinalis és intracranialis membránrendszer anatómiája
Fascia mint egységes fizikai rendszer, keresztirányú diaphragmák, technikák a medence, a respiratorikus diaphragma, a thoracalis bemenet, az os hyoideum oldására
Az occipitalis koponyaalap oldása és a sacrummobilizáció
A durazsák vizsgálata és kezelése
Horizontális és vertikális intracranialis membránrendszer
Ellenállások, blokkok a testben, az ossealis és membranosus blokkok, a szövetek viszkózus-elasztikus tulajdonságai
Os frontale technika
Os parietale technika
Os sphenoidale technika
Os temporele mobilizációja 2 tengelyen, az os temporale kétoldali dekompressziója
A temporomandibularis izület és a temporomandibularis technikák
10-Step Protocol
A craniosacralis terápia klinikai alkalmazási lehetőségei


A KÉPZÉS RÉSZVÉTELI DÍJA

A Képzés részvételi díja: 198.000 Ft, azaz Egyszázkilencvennyolcezer forint, amely magában foglalja 1 db magyar nyelvű CS1 Tanulási segédlet árát, de nem tartalmazza az étkezés, a szállás és a parkolás díját a Képzés ideje alatt, továbbá a részvétel feltételeként ismertetett 4 demo-kezelés díját sem.

Ismétlők számára a részvételi díj 110.000 Ft.


A FIZETÉS MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

Jelentkezéskor 48.000 Ft regisztrációs díj fizetendő banki átutalással. Átutaláskor a Közlemény/Megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a résztvevő nevét és a képzés kódját. A hátralék összege 150.000 Ft. A hátralék előzetes egyeztetést követően készpénzben vagy banki átutalással fizetendő 2023. május 1-ig.

A részvételi díjat az Upledger Institute Hungary Kft. ERSTE Banknál vezetett számlaszámára kérjük átutalni:
11600006-00000000-78017784
A Megjegyzés rovatban, kérjük, tüntesse fel a résztvevő nevét és a Képzési Szerződésben megjelölt képzés kódját (CST1.42).


LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Kötbérmentes lemondási határidő: a tanfolyam 1. napját megelőző 42. nap. A kötbér mértéke 42-35 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 50%-a, 35-28 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 70%-a. 28 napon belül történő lemondás esetén a teljes részvételi díj fizetendő kötbérként. A részvételi díj tartalmaz 48.000 Ft regisztrációs díjat. Lemondás esetén ezt az összeget semmilyen körülmények között nem térítjük vissza.


A KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

CST1 képzésre jelentkezhet bárki. Egészségügyi végzettség, előképzettség a tanfolyamon való részvételhez nem szükséges. A képzésen tanult technikák hivatásszerű alkalmazását a hatályos jogszabályok rögzítik.


A KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ

- Általános irányelveink, eljárási szabályzatunk (Etikai Kódex) elfogadása;
- A képzés szervezőjének, az Upledger Institute Hungary Kft. ügyvezetőjének hozzájárulása;
- A jelentkezéshez szükséges dokumentumok (hiánytalanul kitöltött Jelentkezési lap 1 példányban, minden oldalon aláírt Képzési szerződés 2 példányban, minden oldalon aláírt Etikai Nyilatkozat 1 példányban, 1 db 6 hónapnál nem régebbi fénykép) beadása a megadott határidőn belül;
- A részvételi díj határidőn belül történő hiánytalan megfizetése;
- 3 craniosacralis demo-kezelésen páciensként való aktív részvétel három különböző, nemzetközi CST-T minősítésű, tanársegéd kinevezésű, legalább 4-es (SER2) végzettségű terapeutánál az Upledger Institute Hungary referenciarendelőjében, a képzést megelőző 60 napon belül. Ezek díja közvetlenül az adott kezelést megelőzően készpénzben, a helyszínen fizetendő.
- 1 további craniosacralis demo-kezelésen páciensként való aktív részvétel egy nemzetközi CST-T minősítésű, tanársegéd kinevezésű, legalább 4-es (SER2) végzettségű terapeutánál az Upledger Institute Hungary referenciarendelőjében, a képzés utáni 30 napon belül. A 4. demo kezelés díja a képzés első napján, a regisztráció során, készpénzben fizetendő.

A különböző, minősített szakembertől kapott kezelések által biztosítható, hogy az eredeti, megbízható forrásból, tapasztalt tanársegédektől, egységes rendszer alapján, mégis több forrásból szerezzen személyes tapasztalatot a hallgató anélkül, hogy a módszert egy terapeuta kezelési stílusa alapján ítélné meg.

A demo-kezeléseken való részvétel elengedhetetlen fontosságú, melynek 3 fő oka van:
1. A hallgató saját magán tapasztalhatja meg annak a gyógymódnak a közvetlen hatását, amelyet elsajátítani készül.
2. A saját blokkok, elakadások oldása jelentősen növeli az érzékelés képességét, ami nagyban megkönnyíti a képzés bizonyos technikáinak elsajátítását.
3. A minősített terapeutáknál, tanársegédeknél szerzett tapasztalatok teszik lehetővé a résztvevők közötti értékes visszajelzéseket az érintés minőségével, az egyes technikák kivitelezésével kapcsolatban a képzés gyakorlati részei alatt.

A kezelések között érdemes legalább 5-7 napot várni, hogy a test alkalmazkodhasson a terápia hatására bekövetkező változásokhoz. A tanfolyamot megelőző néhány napban lehetőleg már ne történjen kezelés.


A JELENTKEZÉS MÓDJA

A Jelentkezési lap, a Képzési szerződés, ill. az Etikai nyilatkozat a lap alján lévő linkekre kattintva tölthető le. A Jelentkezési lapot és az Etikai nyilatkozatot 1 példányban, a Képzési szerződést 2 példányban, minden dokumentumot, minden oldalon szignóval ellátva egy 6 hónapnál nem régebbi igazolványképpel együtt egy műanyag átlátszó irattartóba összekészítve, borítékba téve, ajánlva kell postára adni az UIH székhelyére: 
Upledger Institute Hungary Kft.
2051 Biatorbágy, Keserűkút u. 101/73
Előzetes egyeztetést követően személyesen is be lehet vinni budapesti vagy biatorbágyi rendelőinkbe.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy hiányos jelentkezési anyagot nem áll módunkban elfogadni!


KÖTELEZŐ IRODALOM

Dr. John E. Upledger: Találkozás a Belső Gyógyítóddal,
Bioenergetic Kiadó, 2010
(Eredeti nyelven: Your Inner Physician and You©
2008 The Upledger Institute Inc.®)
Mindkét rendelőnkben megvásárolható.


AJÁNLOTT IRODALOM

John E. Upledger, DO, OMM –
Jon D. Vredevoogd, MFA: CranioSacral Therapy, 1-6.
Az ajánlott irodalom magyar nyelven egyelőre nem elérhető.


KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Előzetes felkészülés
A képzésen tanított technikák anatómia- és élettantudást igényelnek. Az előzetes felkészülés minden résztvevőnek saját felelőssége, melynek megkezdése már jóval a képzést megelőzően javasolt. Ennek hiányában előfordulhat, hogy a résztvevő úgy érzi, lemarad, mi azonban szeretnénk, hogy a Képzés mindenki számára érdekes és értékes tanulási tapasztalat legyen. A képzés során érintett anatómiai fogalmak listája megtalálható a lap alján a képzéssel kapcsolatos dokumentumok között 'CST1_Anatómiai fogalmak' néven.

Igazolás
A résztvevő a Képzés végén az Upledger Institute Hungary által kiállított igazolást kap. Az igazolás kiállításának feltétele a képzés teljes időtartama alatti jelenlét, továbbá a képzésen való aktív részvétel és együttműködés. A kiállított igazolás önálló gyógyítói tevékenységre nem jogosít!

Hang- és képrögzítés
A résztvevő tudomásul veszi, hogy az Upledger Institute Hungary és Barral Institute Hungary valamennyi képzésének ideje alatt fénykép-, hang- vagy képfelvételt nem készíthet. Résztvevő ugyanakkor kifejezett és határozott hozzjárulását adja ahhoz, hogy Szervező a képzésen a résztvevőkről hang-, fénykép- és videófelvételeket készítsen és azokat nyilvánosan elérhető internetes oldalaira feltöltse, illetve az Upledger Institute Hungary és Barral Institute Hungary képzéseinek népszerűsítésére felhasználja.

A képzés felnőttoktatási akkreditációval rendelkezik, továbbá mozgásterápia, fizioterápia és természetgyógyász szakmacsoport részére 20 szakmai kreditpont jár érte. 

A képzésen való részvétel illetve annak elvégzése nem jogosítja fel a résztvevőt a craniosacralis terapeuta cím használatára. A cím használata kizárólag a CST2, azaz a Craniosacralis terapeutaképzés 2. szint elvégzése és sikeres CST-T (Craniosacral Therapy Technique Certificate) minősítés megszerzése után lehetséges.

A képzéssel kapcsolatos dokumentumok:

CST1_Etikai nyilatkozat
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
CST1_Anatómiai fogalmak
CST1.42_Jelentkezési lap
CST1.42_Jelentkezési lap ismétlőknek
CST1.42_Képzési szerződés
CST1.42_Képzési szerződés ismétlőknek

Kedves Páciensünk!


Ezúton tájékoztatjuk, hogy  időpontfoglalásra és időpontmódosításra munkanapokon, 09:30-17:30h között telefonon állunk rendelkezésére: +36209420074.

Új páciens esetében az első időpont egyeztetésére csak a BETEGINFO menüpontban leírtak figyelmes átolvasását követően van lehetőség!


Köszönjük!

Bezár x