Craniosacralis terápia a gyermekgyógyászatban 1 (CSP1)


A SORON KÖVETKEZŐ CSP1 KÉPZÉS(EK) IDŐPONTJA:
Meghatározás alatt.

A KÉPZÉS IDŐTARTAMA:
4 nap az alábbikezdési időpontokkal:
1. nap: regisztráció 09.00h-10.00h,
2-4. nap: 09:00h
A workshop jellegéből adódóan a délutáni gyakorlatok befejezési időpontja nem határozható meg előre, kb. 17.00-19.00h közé tehető.

HELYSZÍN:
Terrapark (Konferenciaterem)
2040 Budaörs, Liget utca 3/2.

INSTRUKTOR(OK):
Carol McLellan CST-D, CMT, CD (USA)
Gábriel Orsolya CST-D, P.T., N.P.

TANÁRSEGÉD(EK):
Jeges Tímea, CST-T., N.P.
Márkuszné Győri Erzsébet, CST-T, N.P.
A szervező fenntartja a jogot, hogy a képzés helyszínét, időpontját, az instruktor és a tanársegédek személyét megváltoztassa, amelyről a jelentkezőket előzetesen e-mailben vagy telefonon értesíti.

 A KÉPZÉS LEÍRÁSA:
A CSP1 a Craniosacralis terápia, a SomatoEmotional Release® és az energiaciszta-oldásának újszülötteken, csecsemőkön és kisgyermekeken való alkalmazásával foglalkozik. A képzés egy játékos utazás során megismerteti a résztvevőket a csecsemők, gyermekek és felnőttek craniosacralis rendszere közötti anatómiai különbségekkel, és hogy ezek ismeretében hogyan alkalmazhatók a technikákat.
A résztvevők megtanulják, miként közelítsenek és létesítsenek kapcsolatot a neurológiai szempontból átlagostól eltérő gyerekekkel, és elkezdik megérteni a szokatlan viselkedés, idegi fejlődés és reflexek hátterében álló neurológiai működést. Gyakorolják a craniosacralis ritmus érzékelését mozgó “célponton”.
A születés folyamatának jobb megértése után lehetőségük van lezárni a saját születésükkel kapcsolatos biológiai folyamatokat, amely felbecsülhetetlen érték annak elsajátításához, hogy miként biztosítható a megfelelő terápiás légkört valakinek, aki most készül saját születési folyamatának feldolgozására.
A képzés teljes ideje alatt fontos szerepet kap a „földelt” terápiás jelenlét kialakítása, amely sokkal fontosabb csecsemőkkel, kisgyermekekkel és családjukkal való munka során, mint felnőttek kezelésekor. A gyermekek családban nőnek fel, így a család-dinamikával is foglalkoznak a résztvevők, és megtanulják, terapeutaként hogyan dolgozzanak ezzel, hogyan ismerjék fel, hogy mi történik.
A képzés 3. és 4. napján lehetőségük van szakmai felügyelet alatt gyakorolni csecsemők, kisgyermekek és családjuk kezelését. A negyedik nap végére alaposan megértik a gyermekgyógyászat alapjait és megfelelő magabiztosságot szereznek a gyermekek kezelésében.

A KÉPZÉS TEMATIKÁJA:
- Miként csökkentheti a központi idegrendszeri problémák százalékos megjelenését a korai életkorban elvégzett terápia,
- Felfedezzük a fogantatás alatt és után megjelenő fejődési határkövek felfedezése,
- Csecsemők és kisgyermekek kezelésének gyakorlása szakmai felügyelet alatt,
- Egy, az újszülöttek vizsgálatában alkalmazható 10-Step Protocol felfedezése,
- ACST alkalmazási lehetőségeinek megvitatása tanulási nehézségekkel, központi idegrendszeri sérüléssel (cerebralis paraesis), rohamokkal és más egészségügyi problémákkal küzdő gyermekek esetében,
- Különböző témák taglalása, mint pl. a születés folyamatának megértése, várandós kismamák és magzatuk kezelése, újdonsült édesanyák és újszülöttek kezelése, illetve munka a hagyományos szülészeti környezetben.A KÉPZÉS RÉSZVÉTELI DÍJA:
210.000 Ft, azaz Kettőszáztízezer forint, amely magában foglalja a regisztrációs díjat, a szinkrontolmácsolás díját és 1 db magyar nyelvű CSP1 Tanulási segédlet árát, de nem tartalmazza az étkezés, a szállás és a parkolás díját a Képzés ideje alatt, továbbá a részvétel feltételeként ismertetett szintvizsga és kezelések díját sem.

A FIZETÉS MÓDJA ÉS FELTÉTELEI:
Jelentkezéskor 35.000 Ft, azaz Harmincötezer forint regisztrációs díj fizetendő banki átutalással. Átutaláskor a Közlemény/Megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a résztvevő nevét és a képzés kódját. A hátralék összege 175.000Ft, amely előzetes egyeztetést követően készpénzben vagy banki átutalással fizetendő.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK:
Kötbérmentes lemondási határidő: a tanfolyam 1. napját megelőző 42. nap. A kötbér mértéke 42-35 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 50%-a, 35-28 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 70%-a. 28 napon belül történő lemondás esetén a teljes részvételi díj fizetendő kötbérként. A részvételi díj tartalmaz 35.000 Ft regisztrációs díjat. Lemondás esetén ezt az összeget nem térítjük vissza.

A KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
- Sikeresen elvégzett CS1, CST2 és SER1 képzés;
- Általános irányelveink, eljárási szabályzatunk és etikai kódexünk elfogadása;
- A képzés szervezőjének, az Upledger Institute Hungary Kft. ügyvezetőjének hozzájárulása;
- A jelentkezéshez szükséges dokumentumok (hiánytalanul kitöltött Jelentkezési lap 1 példányban, minden oldalon aláírt Képzési szerződés 2 példányban, 1 db 6 hónapnál nem régebbi fénykép) beadása a megadott határidőn belül;
- A részvételi díj határidőn belül történő hiánytalan megfizetése;
- Legalább 20 esettanulmány elkészítése és leadása;
- A képzést megelőző fél évben legalább 4 tanulócsoportos foglalkozáson vagy magánórán való igazolt aktív részvétel;
- A képzést megelőzően a CST1, CST2 és SER1 tananyagából tett sikeres szintvizsga; A szintvizsga díja Gábriel Orsolyánál: 20.000 Ft,
- Két SomatoEmotional Release® kezelésen páciensként való aktív részvétel egy minősített (CST-T vizsgával rendelkező), legalább ADV1-es szintű, az Upledger Institute Hungary referenciarendelőjének terapeutájánál;
- 1 alkalom hospitálás CSP kezelésen az Upledger Institute Hungary rendelőjében Gábriel Orsolyánál. A hospitálás díjmentes. Előzetes időpontegyeztetés szükséges;
- Legalább 1 újszülött, csecsemő vagy kisgyermek ajánlása a programra a Letölthető dokumentumok között található ‘Jelentkezési lap CSP1-bemutatókra’ alapján.

A JELENTKEZÉS MÓDJA:
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok a lap alján lévő linkekre kattintva tölthetők le.AJÁNLOTT IRODALOM:
The Selfish Gene, Richard Dawkins
A Brain is Born, John E. Upledger D.O., O.M.M.
The Out of Sync Child: Recognizing and Coping with Sensory Processing Disorder, Carol Stock Kranowitz
The Out of Sync Child has Fun, Carol Stock Kranowitz
The Fabric of Autism – Judith Bluestone
Life Before Birth – Moore and Persand
Whats Going on in There?  I. Elliot (Bow a brain and Mind Develop in First 5 Years)
Autism and Sensing, Donna Williams
Nobody Nowhere, Donna Williams
The Jumbled Jigsaw, Donna Williams
The ADHD Autism Connection, Kennedy
Kids in the Syndrome Mix of ADHD, LD, Aspergers, Martin Kutched, M.D.
Triumph of the Embryo, Wolpert
Problem Child or Quirky Child, Sommers and Flannagan
Birth Without Violence, Bawlins
Building Bridges, Yacht, Achilla, Sutton
Why Love Matters, Sue Gerhardt
The Biology of Belief, Bruce Lipton
Mapping the Mind, Rita Carter
Reflexes Learning and Behaviour, Sally Goddard
Sensory Integration and the Child, Jean Ayres
Born on a Blue Day, David Tammet
Dibs in Search of Self, Virginia M Axline
The Drama of Being a Child, Alice Miller
Emergence - A True Story - Labelled Autistic, Temple Grandin
A Thorn in my Pocket, Eustacia Cutler (Temple Grandin’s Mother)
Send in the Idiots: Stories from the other side of Autism, Kamran Nazeer
Too Loud, Too Bright, Too Fast, Too Tight, Sharon Heller, Ph.D.
The Secret Life of the Unborn Child, Dr. Thomas Verny
Children with Starving Brains, Jaquelyn McCandless, M.D.
Gut and Psychology Syndrome, Dr. Natasha Campbell McBridge, M.D.
The Brain that Changes Itself, Norman Doidge
The Caesarian, Michel Odent
The Farmer and the Obstetrician, Michel Odent
The Ontogenetic Basis of Human Anatomy, Erich Blechschmidt
Thinking in Pictures, Temple Grandin
From Conception to Birth, a Life Unfolds, Alexander Tsiaras
Childhood Disrupted (How Your Biography Becomes Your Biology), Donna Jackson Nakazawa
Mindblindness, Baron Cohen
The Reason I Jump, Naoki Higashida
Neurotribes The Legacy of Autism and How to Think Smarter About People Who Think Differently, Steve Silberman
GUT - The Inside Story of Our Body’s Most Under-rated Organ, Giula Enders
Missing Microbes, Abraham Verghese, M.D.
Brain Stars, Glia Illuminating Craniosacral Therapy, Tad Wanveer

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK:
A workshopon bizonyos gyakorlatok gumikesztyű használatát teszik szükségessé, amit szervező biztosít a résztvevők számára. Latex-érzékenyeknek maguknak kell gondoskodniuk más anyagból készült kesztyűről.
A résztvevőknek könnyű, kényelmes öltözet (lehetőleg nem farmer) és  váltópapucs viselése javasolt.

Hallgatói ajánlások
A képzés 3. és 4. napján a résztvevők párokban dolgoznak a gyerekekkel. A gyerekek nagyrészt a résztvevők ajánlása által kerülnek a programba, és gyakran mérhetetlen előnyük származik a részvételből. Számtalan levelet kaptunk olyan gyerekek szüleitől, akik ellátogattak a CSP-workshopra, amelyben beszámoltak arról, milyen hatással volt az egész család életére ez a rövid részvételi lehetőség. Sajnos amennyiben a résztvevők nem tudnak megfelelő számú csecsemőt és kisgyermeket biztosítani, az kihathat a szeminárium oktatási minőségére. Kérjük a résztvevőket, ne feltételezzék, hogy majd mások ajánlanak helyettük - töltsék ki  és juttassák vissza a csatolt ‘Jelentkezési lap CSP-bemutatókra’ c. dokumentumot!

Hang- és képrögzítés
A résztvevő tudomásul veszi, hogy az Upledger Institute Hungary és Barral Institute Hungary valamennyi képzésének ideje alatt fénykép-, hang- vagy képfelvételt nem készíthet. Résztvevő ugyanakkor kifejezett és határozott hozzjárulását adja ahhoz, hogy Szervező a képzésen a résztvevőkről hang-, fénykép- és videófelvételeket készítsen és azokat nyilvánosan elérhető internetes oldalaira feltöltse, illetve az Upledger Institute Hungary és Barral Institute Hungary képzéseinek népszerűsítésére felhasználja.

Igazolás
A résztvevő a Képzés végén az Upledger Institute Hungary által kiállított oklevelet kap. Az oklevél kiállításának feltétele a képzés teljes időtartama alatti jelenlét, továbbá a képzésen való aktív részvétel és együttműködés. A kiállított oklevél önálló gyógyítói tevékenységre nem jogosít!
A képzésen való részvétel nem jogosítja fel a résztvevőt a 'craniosacralis terapeuta' cím, valamint tevékenységét illetően a 'craniosacralis terápia' elnevezés használatára mindaddig, amíg a CST1 és CST2 tananyagból sikeres CST-T (Craniosacral Therapy Technique Certificate) vizsgát nem tett.

Felhívjuk továbbá a jelentkezők szíves figyelmét, hogy a 40/1997. (III.5.) Kormányrendelet, valamint a 11/1997 (V.28.) NM rendelet alapján a képzésen tanult technikák hivatásszerű alkalmazása engedélyhez kötött. A tevékenység végzéséhez előírt jogszabályi feltételeket a résztvevő köteles betartani!

A képzéssel kapcsolatos dokumentumok:

CSP1.3_Gyakran feltett kérdések és válaszok
Jelentkezési lap gyerekeknek CSP1 bemutatókra

Kedves Páciensünk!


Ezúton tájékoztatjuk, hogy  időpontfoglalásra és időpontmódosításra munkanapokon, 09:30-17:30h között telefonon állunk rendelkezésére: +36209420074.

Új páciens esetében az első időpont egyeztetésére csak a BETEGINFO menüpontban leírtak figyelmes átolvasását követően van lehetőség!


Köszönjük!

Bezár x