VISCERALIS MANIPULÁCIÓ: ABDOMEN 2
a Barral Institute Visceralis manipuláció képzéssorozatának 2. szintje

A Barral Institute
A Jean-Pierre Barral által alapított szervezet egy egészségügyi oktató, képző és kutatóintézet, amely a Visceralis Manipuláció, a Neuralis manipuláció és az ezekhez kapcsolódó manuális terápiák fejlesztésére kötelezte el magát. A Barral Institute a fenti  módszerek terápiás hatásának jobb megértetésén és érvényre juttatásán dolgozik; hazai és nemzetközi képzéseket tart egészségügyi dolgozók továbbképzése céljából, valamint tájékoztatja a nagyközönséget ezen gyógymódok létezéséről és terápiás értékeiről. További információ az intézetről: www.barralinstitute.com

A képzés időtartama:
4 nap az alábbi kezdési időpontokkal:
1. nap: regisztráció 8.30.00h-9.00h, a Képzés aznap kb. 17.00h-ig tart.
2. nap: 09.00h - kb. 17.00h
3. nap: 09.00h - kb. 17.00h
4. nap: 09.00h - kb. 17.00h
A Képzés órarendje hozzávetőleges. A megadott befejezési időpont kitolódhat, hogy az adott napra kiírt tananyag teljességgel lefedhető legyen.

Instruktor és tanársegédek:
Rita Benamor, D.O., CST-D (Portugália) - instruktor
Gábriel Orsolya, CST-D, N.P. - tanársegéd
Jeges Tímea, N.P. - tanársegéd
Szervező fenntartja a jogot, hogy a képzés helyszínét, időpontját, az instruktor és a tanársegédek személyét megváltoztassa, amelyről a jelentkezőket előzetesen e-mailben vagy telefonon értesíti.

A képzés leírása:
A Visceralis Manipulációt (VM) egy világszerte elismert francia osteopatha orvos, Jean-Pierre Barral fejlesztette ki. A Visceralis Manipuláció: Abdomen 1 (VM1) az általa kidolgozott képzéssorozat alapja, amely a módszer alapelméleteibe, elveibe és technikáiba enged alapos betekintést. A képzéssorozat minden egyes magasabb szintje a test egyre nagyobb részét érinti és egyre kifinomultabb technikák tanulásával gazdagítja a résztvevőt. A képzés minden szintje számos gyakorlati és igen hatékony technikát tartalmaz, melyek a résztvevő meglévő praxisában azonnal alkalmazhatók.
A Visceralis Manipuláció: Abdomen 2 egy középhaladó workshop, amely a Visceralis Manipuláció: Abdomen 1 képzésen tanult funkcionális anatómia, kézpozíciók és manipulációk áttekintésével kezdődik. Ezt követően a résztvevők további elméleti ismeretekre és gyakorlati technikákra tesznek szert. Hangúlyt kap a vese, az omentum majus, a peritoneum, a lép és a pancreas. A képzés most is szóbeli előadásokból, az adott szervekhez tartozó, részletes anatómiai és funkcionális mechanikai ismeretekből, az egyes technikákra vonatkozó demonstrációkból és gyakorlatokból áll.

Tanítási célok:
1. A hasüreg mélyebben elhelyezkedő képleteinek meghatározása és magyarázata, a vesékre, pancreasra, lépre, peritoneumra és az azokat körülvevő és felfüggesztő szövetekre összepontosítva.
2. A restrikciós síkok, mobilitás és motilitás magyarázata és bemutatása.
3. Összetett hosszú erőkar technikák fogadása és vezetése.
4. Az egyes szervek helyének meghatározására és vizsgálatára irányuló specifikus technikák bemutatása szakmai irányítás alatt, a hatások és az ellenjavallatok magyarázata.

A képzés tematikája:
1. nap
- A Visceralis Manipuláció: Abdomen 1 anyagának áttekintése
- Problémamegoldásra irányuló beszélgetés és nyílt vita
- Kérdések és válaszok
- Máj, további hosszú erőkar technikák
- Gyomor, hiatus hernia, hosszú erőkar technikák
- Duodenum, hosszú erőkar technikák
- Vékonybél, hosszú erőkar technikák

2. nap
- Vastagbél, hosszú erőkar technikák
- A vese anatómiája és fiziológiája
- A vese technikái

3. nap
- A pancreas (hasnyálmirigy) anatómiája és fiziológiája
- A pancreas technikái
- A lép anatómiája és fiziológiája
- A lép technikái
- A peritoneum anatómiája és fiziológiája

4. nap:
- A peritomeum technikái
- Az omentum technikái
- Az új szervek testi kapcsolatokba történő integrációja

A képzés részvételi díja:
895,00 USD, azaz Nyolcszázkilencvenöt amerikai dollár, amely magában foglalja 1 db VM2 Tanulási segédlet és a szinkrontolmácsolás árát, de nem tartalmazza az étkezés, a szállás és a parkolás díját a Képzés ideje alatt, továbbá a részvételének feltételeként ismertetett kezelés díját sem.

A fizetés módja és feltételei:
Jelentkezéskor 150,00 USD, azaz Egyszázötven amerikai dollár regisztrációs díj fizetendő készpénzben. A hátralék összege 745,00 USD, azaz Hétszáznegyvenöt amerikai dollár, amely előzetes egyeztetést követően szintén készpénzben fizetendő.

Lemondási feltételek:
Kötbérmentes lemondási határidő: a tanfolyam 1. napját megelőző 42. nap. A kötbér mértéke 42-35 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 50%-a, 35-28 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 70%-a. 28 napon belül történő lemondás esetén a teljes részvételi díj fizetendő kötbérként. A részvételi díj tartalmaz 150,00 USD, azaz Egyszázötven amerikai dollár regisztrációs díjat. Lemondás esetén ezt az összeget nem térítjük vissza.

A képzésen való részvétel feltételei:
VM2 képzésre a VM1 képzést sikeresen elvégzett hallgatók jelentkezheznek. Az előzetes felkészültség minden résztvevő saját felelőssége. Ennek hiányában előfordulhat, hogy a résztvevő úgy érzi, lemarad. Ezért javasoljuk, hogy a résztvevők nézzenek utána a csatolt mellékletben felsorolt anatómiai kifejezéseknek és képleteknek. Szeretnénk ugyanis, hogy a Képzés mindenki számára érdekes és értékes tanulási tapasztalat legyen.
A képzésen való részvételhez:
- Általános irányelveink, eljárási szabályzatunk (Etikai Kódex) elfogadása;
- A képzés szervezőjének, az Upledger Institute Hungary Kft. ügyvezetőjének hozzájárulása;
- A jelentkezéshez szükséges dokumentumok (hiánytalanul kitöltött Jelentkezési lap 1 példányban, minden oldalon aláírt Képzési szerződés 2 példányban, 1 db 6 hónapnál nem régebbi fénykép) beadása a megadott jelentkezési határidőn belül;
- A részvételi díj határidőn belül történő hiánytalan megfizetése;
- Sikeresen elvégzett VM1 képzés az elmúlt 5 éven belül;
- Legalább 4 VM-tanulócsoporton való aktív részvétel a képzést megelőző 6 hónapban;
- A VM1 képzés tananyagából tett sikeres szintvizsga. Erre csak abban az esetben van szükség, amennyiben a hallgató a VM1 képzés írásbeli zárótesztjén nem ért el legalább 80%-os eredményt.

A jelentkezés módja
A jelentkezési dokumentumok a lap alján lévő linkekre kattintva letölthetők.

Ajánlott irodalom
Jean-Pierre Barral, RPT, DO: Visceral Manipulation I.
Jean-Pierre Barral, RPT, DO: Visceral Manipulation II.
Frank Netter, MD: Atlas of Human Anatomy
Carmine Clemente: A Regional Atlas of the Human Body

Kiegészítő információk
Előzetes felkészülés: A képzésen tanított technikák szilárd anatómia- és élettantudást igényelnek. Az előzetes felkészülés minden résztvevőnek saját felelőssége. Javasoljuk a felkészülés megkezdését már jóval a képzést megelőzően az esetleges megszakítások és kényelmetlen tanulási iram elkerőlése végett. Szeretnénk, ha ez egy mindenki számára érdekes tanulási élmény lenne.
Javasolt továbbá az alább felsorolt anatómiai képletek, kifejezések felelevenítése, azok kikeresése valamelyik anatómiai atlaszban, mint pl. Gray’s Anatomy angol kiadása, Clemente’s Anatomy, illetve Frank Netter: Atlas of Human Anatomy:
- vese
- hilus renalis
- perirenalis zsír
- fascia renalis
- pararenalis tér
- renalis membránok
- vese ptosis
- ligamentum hepatorenale
- lép
- ligamentum gastrolienale
- ligamentum lienorenale
- pancreas, fej, test, farok
- omentum majus
- peritoneum parietale
http://www.barralinstitute.com/images/prestudy_materials/VM2_Pre-Study_Material.doc.


Szervező előzetes, egész napos anatómiai felkészítésen való részvételi lehetőséget biztosít a résztvevők számára. A helyszín a jelentkezők létszámának függvénye. Ára: 8.000 Ft/fő.
Ruházat: a képzésen kényelmes, laza, réteges öltözet és váltópapucs viselése javasolt. A szűk ruhadarabok viselése kerülendő. Mivel számos gyakorlathoz szabadon hagyott has szükséges, ezért olyan ruhát kell hozni, mely könnyen lehetővé teszi a bőrrel való érintkezést. A gyakorlatok természetéből adódóan a körmöket rövidre kell vágni!
Tanúsítvány: A résztvevő a képzés végén a Barral Institute által kiállított tanúsítványt kap. A tanúsítvány kiállításának feltétele a képzés teljes időtartama alatti jelenlét, továbbá a képzésen való aktív részvétel és együttműködés. A kiállított tanúsítvány önálló gyógyítói tevékenységre nem jogosít!

A képzésen való részvétel nem jogosítja fel a résztvevőt a képzésen tanult technikák hivatásszerű alkalmazására, mert az a 40/1997. (III.5.) Kormányrendelet, valamint a 11/1997 (V..28.) NM rendelet alapján engedélyhez kötött. A tevékenység végzéséhez előírt jogszabályi feltételeket a résztvevő köteles betartani.