SomatoEmotional Release® 2 (SER2)
az Upledger-féle Craniosacralis terapeutaképzés
4. szintje


A KÉPZÉS IDŐPTARTAMA:
4 nap, az alábbi kezdési időpontokkal:
1. nap: regisztráció 9.30h-10.00h, a Képzés aznap kb. 18.00h-ig tart.
2. nap: 9.00h - kb. 18.00h
3. nap: 9.00h - kb. 18.00h
4. nap: 9.00h - kb. 17.00h
A képzés jellegéből adódóan a délutáni gyakorlatok befejezési ideje nem határozható meg előre, a fenti befejezési időpontok tehát csak hozzávetőlegesek.A KÉPZÉS HELYSZÍNE
Terrapark (Konferenciaterem)
2040 Budaörs, Liget u. 3/2.INSTRUKTOR
meghatározás alattTANÁRSEGÉD(EK)
Meghatározás alatt
A szervező fenntartja a jogot, hogy a képzés helyszínét, időpontját, az instruktor és a tanársegédek személyét megváltoztassa, amelyről a jelentkezőket előzetesen e-mailben vagy telefonon értesíti.A KÉPZÉS LEÍRÁSA
A képzés lehetőség kínál az energiaciszta, a SomatoEmotional Release® és a Kifejezés útja (The Avenue of Expression) technikáinak áttekintésére és elmélyítésére. Elsajátítható a SomatoEmotional Release® integrációja más kreatív képalkotó és párbeszédes eljárásokkal. A képzésen való részvétellel Résztvevő gyakorlottabbá válhat a SER technikáiban, valamint továbbfejlesztheti és mélyítheti a terápiás képalkotás és párbeszéd alkalmazásához szükséges készségeit. A cél egy holisztikus, test-lélek-szellemre ható módszer elsajátítása, amely a páciens gyógyulásának útjában álló problémák megoldására és akadályok elhárítására irányul.A KÉPZÉS TEMATIKÁJA
Energiaciszta - áttekintés
SomatoEmotional Release® - áttekintés
A Kifejezés útja (The Avenue of Expression) - áttekintés
SomatoEmotional Release® és Gestalt: integráltan - Alak/háttér, egész/rész kapcsolat, lezáratlan ügyek, ellenállás és akadályok, öntudatosság
Terápiás képalkotás és párbeszéd - nemtudatos segítők, nyelvezet és kommunikáció, ellenállás, holisztikus megközelítés, SER párbeszéd nélkül
Carl Jung és a SomatoEmotional Release® - személyes tudattalan, kollektív tudattalan, individuáció, aktív imagináció
Biológiai folyamatok befejezése - fogantatás, vajúdás, szülés, kötődés, halál
Pszichoszintézis és SomatoEmotional Release®
Különböző test-lélek-szellem modellek, ezek integrációjaA KÉPZÉS RÉSZVÉTELI DÍJA
795.00 USD, azaz Hétszázkilencvenöt amerikai dollár vagy 215.000 HUF, azaz Kettőszáztizenötezer forint, amely magában foglalja a szinkrontolmácsolás és 1 db SomatoEmotional Release® 2 (SER2) Tanulási segédlet árát, de nem tartalmazza az étkezés, a szállás és a parkolás díját a Képzés ideje alatt, továbbá a részvétel feltételeként ismertetett szintvizsga és kezelések díját sem.

2023. január 1-től az áraink változhatnak.

A FIZETÉS MÓDJA ÉS FELTÉTELEI
Jelentkezéskor 155.00 USD, azaz Egyszázötvenöt amerikai dollár vagy 45.000 Ft, azaz Negyvenötezer forint regisztrációs díj fizetendő banki átutalással Szervező adott pénznemnek megfelelő bankszámlájára. A nem megfelelő bankszámlaszámra történő utalás, átváltás, stb. során keletkezett többletköltségek ill. minden banki költség Résztvevőt terhelik. Átutaláskor a Közlemény rovatban fel kell tüntetni a résztvevő nevét és a képzés kódját (SER2.3).
A hátralék összege 640.00 USD vagy 170.000 HUF. A hátralék készpénzben vagy banki átutalással fizetendő. A teljes részvételi díj előzetes egyeztetést követően egyszerre, egy összegben is befizethető.LEMONDÁSI FELTÉTELEK
A befizetett díjat a tanfolyam kezdete előtti 28. napon belül történő lemondás esetén visszakövetelni nem lehet. Kötbérmentes lemondási határidő: a tanfolyam 1. napját megelőző 42. nap. A kötbér mértéke 42-35 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 50%-a, 35-28 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 70%-a. 28 napon belül történő lemondás esetén a teljes részvételi díj fizetendő kötbérként. A részvételi díj tartalmaz 45.000 Ft, azaz Negyvenötezer forint regisztrációs díjat. Lemondás esetén ezt az összeget Szervező nem téríti vissza.A KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
- Sikeresen elvégzett CST1, CST2 és SER1 képzés;
- Általános irányelveink, eljárási szabályzatunk és etikai kódexünk elfogadása;
- A képzés szervezőjének, az Upledger Institute Hungary Kft. ügyvezetőjének hozzájárulása;
- A jelentkezéshez szükséges dokumentumok (hiánytalanul kitöltött Jelentkezési lap 1 példányban, minden oldalon aláírt Képzési szerződés 2 példányban, 1 db 6 hónapnál nem régebbi fénykép) beadása a megadott határidőn belül;
- A részvételi díj határidőn belül történő hiánytalan megfizetése;
- 3 Craniosacralis terápia/SomatoEmotional Release® kezelésen páciensként való aktív részvétel három különböző, legalább ADV1 végzettségi szintű, CST-T nemzetközi minősítéssel és hivatalos tanársegédi kinevezéssel rendelkező terapeutánál az Upledger Institute Hungary referencirendelőjében. Egy-egy kezelés között legalább 2 hét eltelte javasolt.
- Legalább 20 teljes SER-kezelés kivitelezése;
- Legalább 20 esettanulmány leadása elektronikus formában;
- A képzést megelőző fél évben legalább 4 tanulócsoportos foglalkozás teljes időtartamában való igazolt aktív részvétel;
- A képzést megelőzően a SER1 tananyagából tett sikeres szintvizsga előzetesen egyeztetett időpontban Gábriel Orsolyánál.
A szintvizsga ára: 20.000 Ft.A JELENTKEZÉS MÓDJA
A jelentkezéshez szükéges dokumentumok (Jelentkezési lap, Képzési szerződés) a lap alján lévő linkekre kattintva tölthetők le. A Jelentkezési lapot 1, a Képzési szerződést 2 példányban, minden oldalon szignóval ellátva egy 6 hónapnál nem régebbi igazolványképpel együtt egy műanyag átlátszó irattartóba összekészítve, borítékba téve, ajánlva kell postára adni az UIH székhelyére:
Upledger Institute Hungary Kft.
2051 Biatorbágy, Keserűkút u. 101/73, vagy előzetes egyeztetést követően személyesen is leadható az UIH két referenciarendelőjének egyikében.KÖTELEZŐ IRODALOM
Dr. Upledger javasolja a CranioSacral Therapy II tankönyv 2. fejezetének (The Hard Palate), valamint a Craniosacralis terápia II és a SomatoEmotional Release® I tanulási segédletek újraolvasását.AJÁNLOTT IRODALOM
Getting To Yes, Roger Fisher, William L. Ury, Bruce Patton
SomatoEmotional Release and Beyond,  John E. Upledger
The Selfish Gene, Richard Dawkins
The Art of Effortless Living, John E. Upledger, Ingrid BacciKIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
A képzésen bizonyos gyakorlatok gumikesztyű használatát teszik szükségessé, amit szervező biztosít a hallgatók számára. Latex-érzékeny résztvevőknek  maguknak kell gondoskodniuk más anyagból készült kesztyűről.

Igazolás
A résztvevő a Képzés végén az Upledger Institute Hungary által kiállított igazolást kap. Az igazolás kiállításának feltétele a képzés teljes időtartama alatti jelenlét, továbbá a képzésen való aktív részvétel és együttműködés. A kiállított igazolás önálló gyógyítói tevékenységre nem jogosít!

Hang- és képrögzítés
A résztvevő tudomásul veszi, hogy az Upledger Institute Hungary és Barral Institute Hungary valamennyi képzésének ideje alatt fénykép-, hang- vagy képfelvételt nem készíthet. Résztvevő ugyanakkor kifejezett és határozott hozzjárulását adja ahhoz, hogy Szervező a képzésen a résztvevőkről hang-, fénykép- és videófelvételeket készítsen és azokat nyilvánosan elérhető internetes oldalaira feltöltse, illetve az Upledger Institute Hungary és Barral Institute Hungary képzéseinek népszerűsítésére felhasználja.

A képzésen való részvétel nem jogosítja fel a résztvevőt a 'craniosacralis terapeuta' cím, ill. tevékenységét illetően a 'craniosacralis terápia' elnevezés használatára mindaddig, amíg a képzést követően a CST1 és CST2 tananyagból sikeres CST-T (Craniosacral Therapy Technique Certificate) vizsgát nem tett.

Felhívjuk továbbá a jelentkezők szíves figyelmét, hogy a 40/1997. (III.5.) Kormányrendelet, valamint a 11/1997 (V.28.) NM rendelet alapján a képzésen tanult technikák hivatásszerű alkalmazása engedélyhez kötött. A tevékenység végzéséhez előírt jogszabályi feltételeket a résztvevő köteles betartani!

Kedves Páciensünk!


Ezúton tájékoztatjuk, hogy  időpontfoglalásra és időpontmódosításra munkanapokon, 09:30-17:30h között telefonon állunk rendelkezésére: +36209420074.

Új páciens esetében az első időpont egyeztetésére csak a BETEGINFO menüpontban leírtak figyelmes átolvasását követően van lehetőség!


Köszönjük!

Bezár x